Polityka Ochrony Danych

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie (jest) www.optyk-studio.com.plMożesz kontaktować się z nami mailowo: [email protected]

Wyjaśnimy teraz zasady przetwarzania danych, które możemy wykorzystać w trakcie gdy oglądasz
naszą stronę internetową. Jeżeli przekażesz nam swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres, e-mail,
nr telefonu to nie będą one wykorzystane w żaden inny sposób jak w celu: przesłania kuponu rabatowego umożliwiającego zniżkę na zakup produktów dostępnych w salonie Magic Optic, ul. Banderii 4/U8, 01-164 Warszawa. Dane te nie będą udostępnione na zewnątrz naszej firmy poza przypadkiem gdy poproszą nas o to organy mające do tego prawo np. Sądy i Policja.

Po co potrzebne nam są Twoje dane osobowe?

Twoje dane są nam potrzebne, abyś mógł otrzymać kupon umożliwiający zakupy w salonie optycznym z określoną zniżką podaną w formularzu. Jeżeli się zgodzisz także po to, by przekazywać Ci informacje o nowych produktach,
które mogłyby Ciebie zainteresować.

Jak długo będziemy wykorzystywać te dane?

1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, którą z nami
zawarłeś, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO )a także w czasie, przez który mógłbyś
wnieść reklamację lub pozew do sądu.
2. Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe, lub przez
czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne np. otrzymać karę od urzędów
państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO)
3. Marketingu bezpośredniego przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie
uzasadniony interes)
4. Wsparcia obsługi poprzez informowanie o awariach, dostępie do usług, reklamacji przez czas
łączącej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)
5. Wykrywania nadużyć – przez czas trwania umowy, zawiadamiania właściwych organów
państwowych gdy zostaniemy o to poproszeni (podstawa prawna: wykonanie umowy)

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Nikomu nie udostępniamy Twoich danych bez Twojej wyraźnej zgody.
Podstawa prawna:
-umowa, którą zawarliśmy bądź zawrzemy z Tobą
-art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
-zgody marketingowe, które Pan zaznaczy
-tzw. Uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawić Tobie inne oferty.
Jeżeli wyrazisz na to zgodę mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także
wtedy, gdy zakończy się umowa między Tobą a nami.

Polityka plików „cookies”

Czym są pliki cookies?

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zawierające kilka informacji. Nazywane są ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez stronę internetową, którą odwiedzamy. Zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane w plikach „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W jakim celu stosujemy pliki cookies?

Na naszych stronach pliki „cookies” stosujemy wyłącznie do analiz statystycznych ruchu na stronie. W szczególności stosujemy się do dwóch podstawowych zasad: 1) Dane analizujemy jedynie zbiorczo 2) Pliki cookies nie mają żadnego powiązania ze zleceniami odzyskiwania danych, które realizujemy (do sprawdzania postępów prac za pomocą strony internetowej nie są stosowane pliki „cookies”).

Usuwanie plików cookies.

Przeglądarki internetowe mają możliwość usunięcia plików „cookies” oraz możliwość włączenia blokady zapisywania plików „cookies”. Wyłączenie plików „cookies” nie spowoduje żadnych problemów w korzystaniu ze stron udostępnianych przez www.optyk-studio.com.pl.
Więcej na temat plików „cookies”.

Prywatność i bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Twoich danych. Chronimy je
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz
stosujemy specjalne procedury. Masz możliwość wyboru zakresu przetwarzania swoich danych. Nie
gromadzimy bez Twojej wiedzy danych osobowych. Przed wypełnieniem swoich danych będziesz na
bieżąco informowany o ich zbieraniu np. w ramach rejestracji, kuponów rabatowych, chęci otrzymywania
newsleterów lub formularza, który nam przesyłasz. Ze względu na obowiązujące prawo masz
możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych.

Przysługujące uprawnienia

Zgodnie z obowiązującym prawem masz prawo do:

1. informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych
2. dostępu oraz zmiany swoich danych
3. żądania zaprzestania ich przetwarzania.
4. przeniesienie danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO.
5. sprostowanie (poprawienie danych)
6. ograniczenie przetwarzania – stosownie do złożonego wniosku
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów
prawa. To z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej
wykorzystywania przez Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
przez nas Twoich danych, jeśli podstawą ich wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub
interes publiczny. W tym przypadku po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli
przetwarzać Twoich danych, co do których wniosłeś sprzeciw chyba że:
Istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które wg. prawa uznaje się za nadrzędne dla interesów
Państwa, lub podstaw do dochodzenia roszczeń.

Skarga

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.